DEPOZIT PRODUSE NEALIMENTARE

Depozit cu rampă

Suprafaţa totală a clădirii este de 3446 mp, h streaşină = 4,5 m, h coamă = 6 m, compartimentată în 4 depozite, având următoarele suprafeţe:

  • depozit 2400 mp, cu vestiar şi birouri în suprafaţă de 65 mp, care poate fi modulat în compartimente de 810 mp, 537 mp şi 745 mp, sau o combinaţie între 2 compartimente alăturate. Are pardosea de beton sclivisit, cuarţat.
  • depozit de 300 mp, pardosea asfaltată
  • depozit 520 mp, pardosea asfaltată

Depozitul are curent electric mono şi trifazic, canalizare şi apă curentă, contorizare separată pentru energie electrică şi apă, hidranţi interiori.


Vezi toate spaţiile...