• Începând cu dta de 14.09.2015 acțiunile emise de societate au fost retrase de la tranzacționarea pe piața RASDAQ și au fost radiate din evidența ASF în baza Deciziilor 2164/10.09.2015 și 2165/10.09.2015.
  • Evidenţa acţionarilor este înregistrată şi condusă de către Registrul Miorița S.A.
  • Societatea are în circulaţie un număr de 525.063 acţiuni, având valoare nominală de 2,5 lei, reprezentând numărul total de acţiuni emise de către societate.
  • La data de 31.12.2016 strucura acţionariatului a fost următoarea:

 

Denumire deţinător

Număr acţiuni

Capital social

Procent (%)

SIF IMOBILIARE LIMITED loc. NICOSIA, CYP

499.185

1.247.962,5 lei

95,07

Persoane fizice

12.647

31.617,5 lei

2,41

Persoane juridice

13.231

33.077,5 lei

2,52

TOTAL

525.063

1.312.657,5 lei

100


  Din punct de vedere al întocmirii situaţiilor financiare societatea aplică normele de contabilitate din România, şi anume Legea contabilităţii 82 / 1991 republicată şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1802 / 2005 pentru aplicarea Reglementărilor Contabile Armonizate cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).