SIFI BH EST S.A. (fosta LEGUME-FRUCTE S.A. ORADEA) a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Legii 15/1991 şi a HG 46/1991. De la această dată S.C. SIFI BH EST S.A. funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având patrimoniu propriu. Începând cu data 09.04.2014 de s-a schimbat denumirea societatii din Legume Fructe S.A. în SIFI BH EST S.A. iar sediul social in Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A14, Sector 1.


De-a lungul anilor societatea a manifestat un caracter dinamic de adaptare la cerinţele pieţii. Activitatea de producţie s-a diminuat semnificativ, aspect ce a condus la disponibilizarea de active imobilizate (terenuri, hale, spaţii comerciale) care au fost valorificate prin închiriere la diferiţi agenţi economici.


Domeniul de activitate în care societatea îşi desfăşoară activitatea: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate


Succesul societăţii noastre depinde de înţelegerea necesităţilor concrete ale clienţilor şi de asigurarea, în acelaşi timp a satisfacţiei maxime a acestora.


Continuare...